Aforismit.fi

Aforismit

Tervetuloa Aforismit.fi-sivustolle. Sivuille on koottu elämän eri alueita koskettavia aforismeja, sananlaskuja ja mietelmiä.

Aforismi on tiiviissä ja lyhyessä muodossa lausuttu ajatus. Se horjuttaa totuttuja ajatusrakennelmia hyödyntämällä sanaleikkejä, ristiriitaisuuksia ja vertauskuvia. Aforismin tunnusmerkkinä pidetään myös sen monitulkintaisuutta. Sopivaan saumaan putoava aforismi avaa näköaloja, kiteyttää puheenvuoron tai houkuttelee esiin oivalluksen.

Sananlaskut ovat lyhyitä, usein vertauskuvalliseen muotoon puettuja mietelauseita ja elämänohjeita, jotka leviävät suullisesti kansan keskuudessa. Valtaosa sananlaskujen luojista on tuntemattomia, koska sananlaskut edustavat kansanperinnettä. Aforismi on sananlaskun vastine kirjallisuudessa.

Monta käyttötarkoitusta

Osuvat sananparret ovat paikallaan esimerkiksi onnitteluteksteissä ja juhlapuheissa. Niitä maistelemalla voi piristää tylsää automatkaa tai miksei vaikka muotoilla uudelleen omaa elämänfilosofiaansa.

Aforismit.fi tarjoaa lukuisten kirjoittajien ja tuntemattomien ajattelijoiden oivalluksia elämän eri alueilta.